Oferta

Oferuję Państwu usługi w zakresie:

– określania wartości nieruchomości,
– określania wartości maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością,
– opracowań i ekspertyz finansowych,
– geodezji,
– szkoleń zawodowych.