Wycena nieruchomości

W ramach zdobytych przeze mnie uprawnień Rzeczoznawcy Majątkowego sporządzę dla Państwa
opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego m.in. dla:

– lokali mieszkalnych i użytkowych;
– nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych;
– budynków;
– budowli;
– służebności.

Jako Rzeczoznawca Majątkowy wykonam również opracowania i ekspertyzy, które mogą dotyczyć:

  • rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku,
  • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju,
  • skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych,
  • oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali,
  • bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości,
  • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora,
  • wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
  • wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.