O mnie

Kwalifikacje:

– mgr inż. geodeta,
– tytuł zawodowy Rzeczoznawcy Majątkowego, nr upr. 6739,
– studia podyplomowe w zakresie szacowania nieruchomości,
– studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela
   (stopień awansu zawodowego nauczyciela – nauczyciel kontraktowy),
– odbycie służby przygotowawczej oraz zdanie egzaminu w myśl ustawy o
   pracownikach samorządowych.